blog22

Duyarlılık ve Güvenilirlik

Gıda ile temas eden alüminyum folyo ve gıda strecinin üreticilerinin "İşletme Kayıt Belgesini" bulundurması zorunluluktur. Ekte resmi bulunan Akta İşletme Kayıt Belgesinde görüldüğü gibi, firma bilgileri ve işletme kayıt numarası bulunur.  İşletme Kayıt numarası, işletmenin İl Tarım Müdürlüğüne başvurarak, gıdayla temas edebilir ürünleri, devlet denetimli uygun imalat koşullarında, uygun hammadde ile, doğru bilgilerin bulunduğu kutularda üretebileceğine dair verilen izinin, kimlik numarasıdır. İl Tarım Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan denetlemelerde, işletmenin fiziki koşulları, hijyene karşı duyarlılığı, çalışma şartlarının uygunluğu  denetlenir ve firmalardan numune ürünler: alüminyum folyo ve gıda streci alınarak teste tabi tutulur. Test sonucu uygun çıkan işletmelere "uygunluk raporu" ve "İşletme Kayıt Belgesini" verilir.

Akta Plastik in Gıda Streci ve Alüminyum Folyo ürünleri, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından teste tabi tutulmuş ve uygunluk raporu alınmıştır.

Satın alınan ürünün (Alüminyum Folyo ve Gıda Strecinin) kutusunun üzerinde MUTLAKA İşletme kayıt numarasının bulunması gerekir. Bu bilgi, Aluminyum Folyo ve Gıda Strecinin kurumsal, gerekli şartları sağlayarak, doğru hammadde ile imalat yapan bir işletmede üretildiğinin göstergesidir. Aynı zamanda ürünle ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılırsa işletme kayıt numaraları vasıtası ile üreticiye veya gerekli yetkililere ulaşılıp şikayet ve sıkıntılar aktarılabilir.

Loading